Ordvillan   


 

Frilansjournalist Berit Stridh

    

 

    Startsida

    Text
    Bild

    Länkar

    Kontakt
    Berit Stridh

   

Välkommen till Ordvillan


I mitt företag kläcks idéer som efterhand förädlas till artiklar och reportage. Ämnesområdena är många men med viss tonvikt på natur, djur och människors alla aktiviteter. En dag i Ordvillan kan handla om hundar, personporträtt eller de senaste vetenskapliga rönen. En annan dag är det veterantraktorer och plöjning som står på programmet. Inget ämne är för stort eller för litet för att jag ska ge det en intresserad och faktamässigt korrekt hantering. Jag får ofta höra att jag är bra på att skriva begripligt, även om komplicerade ämnen och att mina intervjupersoner känner sig trygga i vetskapen om att de blir korrekt citerade.

 

Mina kunder kan lugnt se fram emot leverans av de textlängder som avtalats, alltid noga korrek-turlästa och lämnade före deadline. Bilder tar jag gärna när det passar sig, men helst arbetar jag tillsammans med en fotograf.

 

Använd länkarna härintill för att se prov på gjorda jobb och egna bilder, både publicerade och personliga.

 

Till höger på den här sidan finns mitt andra jag. Det som älskar akvarellmåleri, teckning och hantverk. Titta gärna in där också.

Konst

 

Hantverk


Copyright © 2008-2009 Ordvillan. Webbproduktion: Wallin Media och piamaz produktion

Kopiering och återgivning av material på denna webbplats är ej tillåten utan Berit Stridhs medgivande.
Webbplatsen ses bäst med Internet Explorer 5.0 eller senare version.
Webbplatsen publicerad: [2008-12-01] Uppdaterad: [2009-02-28]